San Donato Milanese, 25 november 2015

Crowne Plaza Hotel - San Donato Milanese
www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano